Omvärldsanalys med GMA

Scenario

Vid scenarioarbete skapas en tänkt händelsekedja som i regel speglar utvecklingen upp till tio år in i framtiden.

Traditionellt scenariearbete anser Kohlberg dock vara ett relativt trubbigt verktyg. Idag finns det som mer sofistikerade datorstödda beslutssystem som medger minutiösa finjusteringar genom små förändringar av de ingående variablerna, påverkande faktorerna.

Vid arbete med GMA utvecklas betydligt fler, för att inte säga oändligt fler, scenarios än de tre - fyra scenarios, vilka är vanligt förekommande vid strategiarbete och verksamhets-/ affärsutveckling.

Med GMA får du och din organisation/verksamhet tillgång till ett oändligt antal möjliga scenarios, affärslogikmodeller m.m.

Ändra en eller några variabler i input och få som outputsvar mer eller mindre momentant avseende vad just ändringen av den/de variablerna ni nyss justerat får för inverkan på exempelvis ett scenario eller prognosticerat utfall m.m. och då är samtidigt hänsyn tagen till samtliga stakeholders.

Du som arbetar professionellt med strategiska frågeställningar och analyser eller direkt med Business Intelligence inser säkert att det är mycket svårt att uppbringa ett bättre redskap än GMA.

General Morphological Analyses – GMA

Vad är GMA? Kort sagt är General Morphological Analysis en datorstödd metod för att strukturera och analysera hela nätverk av relationer, vilka förekommer i multidimensionella och icke-kvantifierbara problemkomplex. GMA är Allmänn morfologisk analys, på svenska.

Artikel

Ultimata omvärldsanalyser

För dig som önskar den ultimata omvärldsanalysen, anlita Kohlberg som samarbetar med
Dr. Tom Ritchey, Ritchey Consulting AB avseende det datorbaserade beslutsstödsystemet General Morphological Analysis – GMA.

GMA och Wicked Problems and Social Messes

GMA är särskilt användbart vid arbete med det som fått benämningen Wicked Problems and Social Messes, närmast 'lömska problem och social oreda' på svenska.

GMA är utvecklat av FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, och kan användas för att strukturera komplexa företagspolicies och planeringsfrågor; likaså vid framtagandet av scenarios och strategilaborationer; för att analysera organisatoriska- och stakeholder-/intressentstrukturer, samt vid skapandet av affärslogikmodeller.

Köp Wicked Problems and Social Messes, författad av Dr. Tom Rithchey.

GMA – datorstödd modulering

Genom det att GMA är datorstödd har MA (Morphological Analyses) utvecklats betydligt. Det har gjort det möjligt att skapa icke-kvantifierbara slutledningsmodeller, vilket i sig breddar MA: s funktionalitet och applikationsområden. (Tom Ritchey – 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b), med flera.

Fler än 100 projekt hittills . . .

Fler än 100 projekt har genomförts sedan datorstödd GMA (Allmänn morfologisk analys, på svenska) började användas för att strukturera komplexa verksamhetspolicies och planeringsfrågor, vid scenarieutveckling och strategilaborationer m.m.

GMA – Ritchey Consulting AB

Köp boken Wicked Problems – Social Messes av Dr. Tom Ritchey

Köp den som tryckt bok eller som e-bok i Kindle edition:

Omvärldsanalys
en modell av Helena Kohlberg

Anlita Kohlberg ...

Anlita Kohlberg för en sjusärdeles omvärldsanalys. Börja med att boka in en entimmespresentation av omvärldsanalys och GMA.

Låt oss föra en förutsättningslös diskussion under ert sektionsmöte eller motsvarande.

Ni har allt att vinna!

För att boka tid, ring 08–437 55 938 vardagar mellan 08.00–17.00 eller på 0709–56 01 50!

Från BI till Intelligent Business

Passa på att göra en genomgripande nuläges- och GMA analys tillsammans med Kohlberg och Rithchey Consulting AB, som tillsammans har gedigen erfarenhet av både utredningar och analys.

Dessa analyser leder till insikter som i sin tur leder till reella förändringar i strategi och verksamhetsplanering. Själva utförandet och implementeringen av förändringar inom den egna organisationen? Ja, det står du, dina kollegor och dina medarbetare för!

Intelligent Business följer på hard core BI.

Strategiskt bollplank

Ring telelinjen för ekonomisk/juridisk rådgivning, då du vill bolla dina tankar kring strategiska avvägningar, omvärldsfrågor och affärsutveckling, m.m.:

Ring 0900 - 104 00 30

Linjen är öppen vardagar 08.00 - 17.00.
Med reservation för andra åtaganden.
Samtalet kostar 21,50 kr/min, exklusive er operatörs eventuella öppningsavgifter, m.m.